Hondenreglement

 

 • Iedere deelnemer is volledig verantwoordelijk voor zijn of haar eigen hond(en)
 • Deelname aan de Honden voor Honden Loop gebeurt op eigen risico. De organisatie van de Honden voor Honden Loop is niet aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal, eventuele ongevallen en voor schade aan derden, schade aan faciliteiten of aan andere honden.
 • Alle honden lopen mee aan de lijn enkel op de aangegeven plekken mogen de honden vrij loslopen.
 • Slipkettingen en stroombanden zijn verboden. 
 • Gebruik bij voorkeur een goed passende tuig of harnas voor je hond
 • Iedere hond dient een halsband of tuigje te dragen met een leesbare tag met telefoonnummer.
 • Geef een andere hond de ruimte bij het passeren. Maak ruimte of zorg dat je gebruikmaakt van een object dat een barrière vormt tussen uw hond en de passerende hond zoals een dichte prullenbak, een haagje of een groepje mensen.
 • Honden zijn in goede gezondheid en fit, dragen geen besmettelijke ziektes met zich mee.
 • We verwachten tijdens dit evenement een groot aantal mensen met hun honden. Ook al adviseren we mensen alleen deel te nemen met honden die hier geschikt voor zijn, blijft het van belang rekening met elkaar te houden.
 • Voorkom dat honden elkaar fixeren (elkaar nadrukkelijk aankijken).
 • Gooi niet met ballen of ander speelgoed als er meerdere honden in de buurt zijn, dit kan zorgen voor opwinding en competitie.
 • Gooi niet met stokken. Een hond kan in zijn snelheid in de punt van de stok lopen en zichzelf hiermee zeer ernstig verwonden.
 • De hond moet een nog geldige enting hebben tegen parvo, hondenziekte en leverziekte en optioneel tegen de ziekte van Weil. Een geldige titerbepaling wordt door ons geaccepteerd. U dient het hondenpaspoort mee te nemen zodat wij desgewenst kunnen controleren. 
 • Op het parcours staan op verschillende punten snacks voor honden. Ook in uw goodiebag vindt u diverse etenswaar voor uw hond. Hierbij is geen rekening gehouden met allergieën. Kijk dus goed of het geschikt is voor uw hond.
 • Ken je hond, is jouw hond sociaal naar andere honden, niet agressief en naar mensen toe?
 • Eigenaren van loopse teefjes vragen we om niet deel te nemen met hun hond.
 • Elke hond ontvangt een oranje lintje voor de wandeling van 5km, een blauw bandje voor de wandeling van 10 km en een wit bandje voor de wandeling van 20 km.
 • Je dient altijd netjes de poep van jouw hond op te ruimen, zowel op het terrein als tijdens de wandeling.
 • In geval van een ernstig noodgeval of ernstig zieke hond kan het echter zo zijn, dat u ofwel uw eigen dierenarts dient te raadplegen en/of dient te bezoeken, dan wel een dierenarts van de meest nabijgelegen dierenartspraktijk. Contact- en adresgegevens van nabijgelegen dierenartspraktijken zullen beschikbaar zijn bij de organisatie van de Honden voor Honden Loop.
 • Als deelnemer, zijn/haar hond of een toeschouwer, lichamelijk letsel oploopt, dient deelnemer hiervan melding te maken bij de organisatie.
 • Het is belangrijk dat honden en mensen genieten van de gezellige wandeling van de Honden voor Honden Loop. Als een hond nerveus of gestrest raakt tijdens de loop adviseren wij de deelnemer onmiddellijk te stoppen met het lopen van de wandeling en behouden wij ons het recht voor om de betreffende hond van het parcours te verwijderen.