Algemene voorwaarden

Om van de Honden voor Honden Loop een veilig evenement te maken, verklaart iedere deelnemer zich akkoord met het onderstaande reglement. Door aanmelding erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement. Het niet naleven van deze bepalingen kan uitsluiting door de organisatie ten gevolge hebben.