Algemene voorwaarden

Om van de Honden voor Honden Loop een veilig evenement te maken, verklaart iedere deelnemer zich akkoord met het onderstaande reglement. Door aanmelding erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit reglement. Het niet naleven van deze bepalingen kan uitsluiting door de organisatie ten gevolge hebben.